Fransje Versloot

http://www.fransjeversloot.nl

Ze maakt expressieve schilderijen in allerlei maten vanuit haar intense gevoelswereld. Zoals mensen zeggen tovert ze met kleuren en structuren. De doeken zijn als het ware een visueel dagboek. De ene subtiel en teder, de andere robuust en stoer. Haar eigen werk is al wijd verspreid in Nederland en buitenland.